Retouropties

Wilt u een artikel ruilen of retourneren? Dat is uiteraard geen probleem bij Koffieblom! Gelieve ons dan een e-mail te sturen, met daarin uw wensen. Wij sturen u vervolgens via e-mail de retourinstructies. De portokosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Zorg er voor dat het product onbeschadigd is en dat de eventueel aanwezige productdoos nog heel is. Vanzelfsprekend kunt u het artikel ook gratis retourneren bij onze afhaallocatie in Hoogeveen.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  5. Maakt een klant gebruik van zijn retourrecht dan dien je het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding terug te storten.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Klachten melden via het Europees ODR platform: (http://ec.europa.eu/odr).

De waardering van www.koffieblom.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.6/10 gebaseerd op 25 reviews.